11 grudnia 2018 w siedzibie PWM w Warszawie odbyła się premiera koncertowa Operetty Polonica Rustica Aleksandry Garbal. Utwór ten stanowi osobistą wypowiedź Autorki, która za pomocą liryki wokalnej przeplatanej z rodzimym folklorem muzycznym Śląska stara się przedstawić historię śląskiej rodziny, walczącej o przynależność narodową.  

W projekcie uczestniczyli wybitni polskich śpiewacy: Anna Karasińska (Opera Narodowa), Eugenia Rezler (UMFC), Witold Żołądkiewicz (Opera Królewska, UMFC) i Jacek Szymański (Opera Bałtycka), oraz Varsovia Piano Trio (Adam Zarzycki -skrzypce, Piotr Hausenplas-wiolonczela i Ewa Skardowska -fortepian).

Mottem kompozytorki jest następujące zdanie:

Wierzę, że narodziliśmy się, aby żyć pięknie. Poprzez muzykę, którą tworzymy wezwani jesteśmy do niesienia radości i dobra.